InmoaxisSERVEIS


Oferim una completa varietat de serveis immobiliaris amb la finalitat d'atendre qualsevol necessitat comercial que et pugui sorgir, ja siguis un inversor que vol estudiar una inversió, un propietari que necessita vendre o llogar el seu immoble o un usuari final que busca un espai productiu per ubicar la seva empresa o negoci.

La nostra principal motivació és oferir un servei professional d'alt valor afegit, personalitzat i de qualitat, que compleixi amb totes les teves expectatives.

ASSESSORIA COMERCIAL IMMOBILIÀRIA.

El nostre equip comercial, especialitzat en la gestió i comercialització de productes immobiliaris per l'empresa, t'ofereix el servei d'assessoria comercial immobiliària, un servei especialitzat en:

 • Cerca i selecció de clients, compradors o arrendataris.
 • Cerca i selecció d'immobles segons la teva demanda concreta i definida.
 • Valoracions i taxacions d'immobles.
 • Serveis de publicitat digital immobiliària en els principals portals Web.
 • Utilització de tècniques de marketing i publicitat. Plans de Marketing. Tècniques de Marketing Immobiliari directe i de comercialització a mida.
 • Aplicació de les més avançades tecnologies de la informació al marketing digital en el procés de promoció i comercialització dels teus immobles.
 • Anàlisis continua de l'oferta i la demanda del mercat. Captació de tendències i perspectives del sector.
 • Assessorament bilateral en el procés de contractació i negociació.

Consulta a qualsevol dels nostres assessors comercials i ells et proposaran el pla personalitzat que millor s'ajustarà a les teves necessitats actuals.

 

ALTRES SERVEIS

Així mateix, com empresa que s'ubica en l'entorn d'un conglomerat d'empreses immobiliàries, les quals satisfan les principals necessitats que es deriven d'una gestió integral dins de qualsevol procés immobiliari, INMOAXIS, a més d'oferir serveis de consultoria i agència, ofereix:

 • Serveis de gestió de patrimoni de béns immobles.
 • Assessorament en processos d'adquisició i desinversió.
 • Gestió urbanística del sòl, desenvolupament i execució de projectes immobiliaris.
 • Serveis jurídics immobiliaris.
 • Assessorament en la redacció i implantació de projectes d'enginyeria: projectes executius d'instal•lacions, llicències, energia, legalització d'instal•lacions. Tot gràcies al conveni de col•laboració amb TECTRAM Enginyers.