InmoaxisActualitat

Creixement, expansió i bones notícies en el sector de l'IMMOBILIARI COMERCIAL.La inversió immobiliària en l'immobiliari comercial, oficines, retail, industrial, logístic i hotels, superarà els 9.000 milions d'euros, volum que s'apropa als nivells pre-crisis, ja que en 2007 va ascendir a 10.000 milions d'euros, segons dades de la consultora immobiliària CBRE.

S'espera que 3.200 milions s'inverteixin en espais per a la venda al detall, 2.500 milions en oficines, 400 milions en logística i la resta de producte immobiliari alternatiu.

El preu mitjà de les operacions se situa en 33 milions d'euros, enfront dels 18 milions de l'any passat i els 26 milions de 2012. En aquest exercici tindran lloc 236 operacions, enfront de les 172 de 2013 i les 63 de 2012.

Per llegir la notícia íntegra <> REAL STATE